Navigace

Obsah

REGISTR OZNÁMENÍ dle zák. č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů
 
Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá obcím a městům povinnost zpřístupnit v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě na cetrální adrese registr oznámení veřejných funkcionářů.
Adresa registru oznámení pro účely zákona č. 159/2006 Sb. :