Navigace

Obsah

Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 42019.pdf 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 32019.pdf 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 22019.pdf 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 12019.pdf 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 2/2016 o nočním klidu zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zde ke stažení

 

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadůzde ke stažení

 
Nařízení obce Šumná č. 2/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD
 
Obecně závazná vyhláška obce Šumná č. 1/2015
kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Šumná a systému nakládání se stavebním odpadem

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2010
o místních poplatcích
 
Obecně závazná vyhláška č. 2/2010
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
 
Obecně závazná vyhláška Obce Šumná číslo 1/2007
kterou se stanoví pravidla pro pohyb psů na veřejných prostranstvích
a vymezují prostory pro volné pobíhání psů na území obce Šumná
 
Obecně závazná vyhláška č. 4/2004, OBEC ŠUMNÁ
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/1998, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy a družiny ZŠ v Šumné