Navigace

Obsah

Znak obce Šumná

znak obce nový
 
Popis znaku: V modrém štítě zvon nad vykořeněným pařezem, obojí zlaté, vpravo stříbrná sekera se zlatým topůrkem, vlevo postavený stříbrný meč se zlatým jílcem.
Autor návrhu: Miroslav J. V. Pavlů
Vlajka obce Šumná
 
vlajka obce
 
Popis vlajky: Modrý list, uprostřed zvon nad vykořeněným pařezem, obojí žluté, mezi bílou sekerou se žlutým topůrkem ostřím k žerďovému okraji a bílým mečem se žlutým jílcem hrotem k dolnímu okraji. Poměr šířky k délce listuje 2 : 3.
Autor návrhu: Miroslav J. V. Pavlů
 
Historie udělení:
Předseda Poslanecké sněmovny Lubomír Zaorálek rozhodnutím č. 70 ze dne 11. května 2006, udělil souhlas obci právo užívat znak a vlajku.
Zdůvodnění k návrhům znaku a vlajky:
Zdůvodnění k návrhům znaku a praporu obce Šumná. Obec Šumná (původně Šumvald, německy Schönwald) byla založena na bývalém vranovském panství v roce 1798 rytířem Josefem Hilgartnerem z Lilienbornu. K Vranovu náležela až do zániku patrimoniální správy v roce 1848, do roku 1920 patřila ke Štítarům. Šumná je zemědělskou obcí převážně s dřevařským průmyslem. Významnější historické památky zde nejsou, zmínit lze snad jen zvonici na návsi, postavenou v 19. století. Nedaleko obce se nachází zřícenina hradu Šenkenberka (též Šimberk), založeného před rokem 1239, pustého již v roce 1517.
Obec při svém založení patrně neužívala vlastní pečeti, v Matrice výnosu pozemků z roku 1820 chybí . Při příležitosti dvoustého založení obce vzniklo razítko s motivy zvonice, domu, dvou jehličnanů, pařezu se zaseknutou sekerou a květiny, opis majuskulou OBEC ŠUMNÁ 1798-1998 Toto razítko bývá mylně považováno za znak, jde však v podstatě jen o výtvarně zdařilé logo, atributy znaku chybí.
Předkládané návrhy obecních symbolů Šumné vznikly využitím některých prvků z obecního razítka, které obec jinak velmi výstižně charakterizují (jen zvonici, jejíž reálná podoba nemůže být přenesena do znaku obce, nahradil symbol zvonu). K již známým atributům obce přibyl meč - připomínka zakladatele obce, Josefa Hilgartnera z Lilienbornu.
Miroslav J. V. Pavlů, heraldik